Logo
Tytuł projektu Zakup technologii oprogramowania do kompletnej detekcji pantografu względem
sieci trakcyjnej
Program Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Priorytet Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I    
Działanie Otwarte innowacje - wspieranie transferu technologii
Nr i data umowy SOI/TT/2/2021 z dn. 21.01.2021
Termin realizacji projektu 22.01.2021 – 30.06.2022
Wartość całkowita 1.160.659,60 PLN
Wartość dofinansowania      826.505,63 PLN

Ogólny opis projektu:

Projekt polega na zakupie i adaptacji do polskich warunków technologii automatycznej kontroli sieci i pantografu w pojazdach szynowych. Pociągi elektryczne wykorzystują pantografy do pobierania energii z przewodów napowietrznych. Aby zmniejszyć zużycie drutu, pantografy zawierają bloki węglowe, które stykają się z drutem. Bloki węglowe mogą ulec zużyciu lub uszkodzeniu i muszą zostać wymienione, zanim spowodują uszkodzenie okablowania napowietrznego. Poważne uszkodzenia, zwane odwodnieniem, uniemożliwiają użytkowanie toru do czasu zakończenia naprawy. Takie uszkodzenia są kosztowne zarówno w przypadku napraw, jak i utraty usług kolejowych. Zapobieganie wymaga regularnych inspekcji. Ręczne kontrole są jednakże kosztowne pod względem siły roboczej i utraconego czasu obsługi lokomotywy. Aby ręcznie sprawdzić pantograf, lokomotywa musi zostać zabrana do zajezdni serwisowej i odizolowana elektrycznie, zanim inspektorzy wejdą na szczyt pociągu. Powoduje to przestoje sprzętu i co za tym idzie, wysokie koszty. Rozwiązaniem tych problemów są technologie Panto – Cam oraz Camera – Cam, które umożliwiają Wnioskodawcy:

  • Diagnostykę zużycia powierzchni odbieraka prądu a w konsekwencji możliwość regeneracji części stycznej
  • Diagnostykę prawidłowości odchyleń odbieraka prądu względem trakcji elektrycznej
  • Diagnostykę nieprawidłowo położonej trakcji lub jej obniżenia co w przyszłości może grozić oberwaniem trakcji
Nabyte oprogramowanie będzie zintegrowane z pozostałym oprogramowaniem Wnioskodawcy i oferowane klientom jako kompleksowy system.

Cel projektu:

Głównym celem projektu będzie umożliwienie świadczenia nowych usług przez Wnioskodawcę. Dzięki realizacji Wnioskodawca będzie miał możliwość świadczenia swoim klientom zaawansowanych usług monitoringu pantografów.

DTI Pantograph Analyzer

Pragniemy zaprezentować Państwu oprogramowanie DTI Pantograph Analyzer, które cechuje szereg funkcji przeznaczonych do pojazdów szynowych. Oprogramowanie w pełni automatyzuje proces analizy stanu technicznego napowietrznych sieci trakcyjnych, co przekłada się na ogromne zmniejszenie kosztów eksploatacji oraz utrzymania serwisu. Pozwala na szybkie i skuteczne wykrywanie anomalii w obrębie styku ślizgu pantografu z przewodem jezdnym trakcji elektrycznej. Sam proces jest w pełni zautomatyzowany i pozwala na wykluczenie czynnika ludzkiego jako kolejnego ogniwa w procesie. Działa to w sposób predykcyjny i przewiduje miejsca potencjalnych większych awarii przez wskazanie odchyłek od określonych parametrów dla sieci jezdnych. Oprogramowanie wykrywa takie zdarzenia jak:

  • Nadmierne wyładowanie łukowe spowodowane uszkodzeniem ślizgu węglowego pantografu, spowodowane uszkodzeniem przewodu trakcyjnego lub słabym stykiem przewodu/ślizgu węglowego
  • Anomalie pantografu – w tym nagłe ruchy boczne (tzw. zygzakowanie sieci).
  • Przekroczenia wysokościowe i schodkowe trakcji (tzw. ugięcie sieci) – w tym gromadzenie danych pomiarowych. Oprogramowanie analizuje wideo z pantografu, aby zmierzyć i wykreślić wysokość i rozłożenie infrastruktury sieci trakcyjnej z pojazdów poruszających się na linii.
Obecnie trwają prace mające na celu rozszerzenie funkcji detekcji:

  • Ciała obce zaczepione o przewód trakcyjny lub pantograf
  • Częściowo odczepione lub brakujące zawiesia przewodu
  • Pomiar zużycia ślizgu węglowego
Pictures

Incydenty
 
Data Analyzer
 
Main View